Header image  
     
line decor
Používáme neoznačená civilní vozidla, diskrétnost provádění prací DDD je pro nás samozřejmostí.
line decor

  zpět na úvod
 
 
 
VYKLÍZECÍ PRÁCE
 
  Běžné vyklízecí práce
  Provádíme běžné vyklízecí práce jako jsou např.  sklepní prostory v objektech, půdní prostory, vyklízecí práce starých nemovitostí, pozůstalostí  včetně odvozu odpadů. Zajistíme odbornou , ekologickou likvidaci odpadů a nepotřebných materiálů z vyklízených prostor. (nábytek, stavební suť, obalové materiály  apod.)
 
 
  Speciální vyklízecí práce
  Tímto se rozumí  speciální vyklízecí práce v přímé souvislosti s dezinsekcí či dezinfekcí např. úklid půdních prostor kontaminovaných holubím trusem s mrtvými těly uhynulých ptáků, úklid uhynulých hlodavců apod. Jde o práce s vysokým zdravotním rizikem.  Velké nebezpečí a zdroj infekce představují paraziti, kteří s holuby žijí a další alergeny vázané na poletující prach. Dezinfekci a dezinsekci v případě výskytu holubů proto provádíme vždy společně. Za samozřejmost považujeme odvoz spolu s odbornou ekologickou likvidací kontaminovaného i jiného vyklízeného odpadu v kafilerii
 


 Boy

 

Potřebujete poradit případně objednat naše služby?

Váš e-mail:
Předmět:
Váš dotaz nebo problém:
Váš telefon: (vyplňujte bez mezer)
(škůdce, jak dlouho obtěžuje, kde se vyskytuje, přístup
 k vytvořeným hnízdům).
 

 


 
dtp.over.cz   Galerie fotografií zde